GASILSKA ZVEZA CERKLJE

 

Cesta v Polico 41, 4207 Cerklje na Gorenjskem

T: 031 334 767

E: gzcerklje@gmail.com

 

Predsednik: Blaž Kaplenik (041 603 061)

Poveljnik: Metod Kropar (041 369 102)


Gasilska zveza Cerklje je bila ustanovljena 21. 11. 2007 in združuje 8 prostovoljnih gasilskih društev v Občini Cerklje.

 

Naloge Gasilske zveze Cerklje na organizacijskem področju:

 

 • spremljanje in izvajanje zakonodaje, vezane na gasilstvo;
 • vodenje predpisanih evidenc v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo;
 • izvajanje Pravil gasilske službe;
 • sodelovanje z gasilskimi zvezami v regijskem svetu, Gasilsko zvezo Slovenije in poklicnimi gasilskimi enotami;
 • organizacija in pomoč članom zveze pri vodenju finančnega poslovanja;
 • sodelovanje z Občino Cerklje na Gorenjskem v zvezi z vprašanji materialno-tehničnega razvoja članov zveze;
 • sodelovanje in nadzor pri opremljanju gasilskih enot;
 • nudila oz. izvedla bo strokovno pomoč članom zveze pri izdelavi zahtevnejših dokumentov, kot so priprava osnutkov aktov, poročil, finančnih načrtov,
 • programov za nabavo opreme, podlag za pridobitev kreditov, ipd.;
 • sklepanje zavarovalnih polic za vse vrste zavarovanja premoženja in oseb članov zveze ter reševanje njihovih odškodninskih zahtevkov;
 • organiziranje in izvajanje izobraževanj in usposabljanj članov PGD ter izvajanje ocenjevanja uspešnosti članov zveze in njihovega dela;
 • obravnavanje predlogov za priznanja Gasilske zveze Slovenije in dajanje mnenj k tem predlogom;
 • vodenje dogovorjenih evidenc;
 • organiziranje gasilskih tekmovanj na nivoju zveze;
 • sodelovanje z izpostavo za obrambo;
 • ustvarjanje strokovnih, materialnih in drugih možnosti za delovanje gasilske mladine na nivoju zveze;
 • predlaganje in obravnavanje prejetih predlogov in dajanje mnenj za odlikovanja in priznanja, ki jih podeljuje Gasilska zveza Slovenije;
 • odločanje o drugih predlogih in podeljevanje priznanj zveze;
 • skrb za ohranjanje gasilske zgodovine;
 • sodelovanje z gasilskimi organizacijami drugih držav;
 • sodelovanje pri reševanju prostorskih in drugih problemov članov zveze;
 • skrb za delovanje žena-gasilk in gasilskih veteranov na nivoju zveze;
 • sodelovanje z odbori za razpolaganje s sredstvi požarne takse;
 • sodelovanje z zavarovalnicami.

Naloge Gasilske zveze Cerklje na preventivnem področju:

 • sodelovanje z javnimi občili;
 • izobraževanje prebivalstva (po posebnem programu);
 • izvajanje predavanj v osnovnih šolah in vzgojno izobraževalnih ustanovah;
 • organiziranje požarno preventivnih pregledov.
Izdelava spletne trgovine
Idejna zasnova in oblikovanje spletne strani: Agencija Forward, Google Partner
What sind cookies?
Durch den Besuch und die Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung und Aufzeichnung von Cookies zu.OK Erfahren Sie mehr über Cookies