Čezmejni projekt spodbujanja sonaravnega turizma
Brezmejna doživetja narave (2009-2012)
 
Projekt Brezmejna doživetja narave (Nature Experience Borderless) je čezmejni projekt v okviru programa Evropsko teritorialno sodelovanje Cilj 3 Slovenija-Avstrija 2007-2013. V njem sodeluje 17 partnerjev, vodi pa ga Urad koroške deželne vlade - Oddelek 20
Slovenski projektni partnerji so:
·         BSC Kranj,
·         Triglavski narodni park,
·         Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj,
·         Gorenjska: Občina Preddvor, občina Cerklje na Gorenjskem, občina Šenčur, Mestna občina Kranj, občina Naklo, občina Jezersko,
·         Logarska dolina d.o.o.,
·         Občina Kamnik.,
·         Zgornjesavinjska dolina: Občina Luče ter Občina Solčava.
 
Na avstrijski strani pa so poleg vodilnega partnerja v projekt vključeni:
·         Nacionalni park Visoke Ture,
·         Nacionalni park Nockberge,
·         Arge NATURSCHUTZ in
·         Naravnega park Zirbitzkogel - Grebenzen.
 
S projektom želimo partnerji povečati konkurenčnost zavarovanih območij na obmejnem območju Slovenija – Avstrija na področju sonaravnega turizma, predvsem s ponudbo aktivnega doživljanja in spoznavanja narave. Projektne aktivnosti so strukturirane iz treh sklopov oz. modulov:
Sklop1: Trženje zavarovanih območij narave ter eko turističnih produktov (skupna strategija trženja vključno z pripravljenimi tur. produkti ter promocijskimi orodji kot so publikacije, spletne strani...)
Sklop 2: Razvoj delovnih mest ter izobraževanja za lokalno prebivalstvo (vključno z izobraževanji tur. operaterjev, interpretov narave ter drugimi ponudniki turizma ''doživljanja narave'')
Sklop 3: Razvoj infrastrukture s poudarkom na izdelavi skupnega priročnika-smernic za ureditev inovativne doživljajske infrastrukturo ter pilotni ureditvi določenih naravoslovno-turističnih lokacij za potrebe interpretacije narave, na dobavi opreme za izvajanje turističnih produktov kot so opazovanje ptic, ribolov, čolnarjenje in foto lov... ter na nakupu opreme informacijskih centrov za promocijo turizma povezanega z doživljanjem narave.
 

V okviru projekta so se v Občini Cerklje na Gorenjskem uredile kolesarske označbe, postajališča, ureditev okolice ribnika Češnjevek.

 

 

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.