Moja dežela lepa in gostoljubna

Občina Cerklje na Gorenjskem vsako leto organizira izbor najbolj urejenih vasi, ulic in poslovnih objektov v občini Cerklje na Gorenjskem. Izbor poteka v povezavi s projektom Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki ga izvaja Turistična zveza Slovenije.

Ocenjevanje poteka med junijem in septembrom, v šestih različnih kategorijah. Udeleženci ocenjevanja so vse vasi, ulice, stanovanjski objekti, kmetije, turistični in poslovni objekti v občini Cerklje na Gorenjskem.

 

NAJLEPŠA VAS

Ocenjuje se urejenost vasi kot celote, kot tudi posamezni objekt, urejenost prometnih in zelenih površin, ocvetličenje (upošteva se naravno in gojeno zelenje ter cvetje), urejenost objektov kulturne dediščine, urejenost in varovanje naravnih elementov v vasi.

 

NAJLEPŠA ULICA V NASELJU CERKLJE

Ocenjuje se urejenost ulice s pričetkom prve hišne številke do zadnje hišne številke ulice z enakim imenom (ocenjuje se skladna urejenost ulice z okoljem, ocenjuje se urejenost objektov in ograj, urejenost gojenih zelenih površin ter ocvetličenje, urejenost in varovanje naravnih elementov v ulici, varovanje okolja).

 

NAJLEPŠI STANOVANJSKI OBJEKT

Ocenjuje se zunanja urejenost stanovanjskih hiš in njihove okolice (urejenost fasade, balkonov, okenskih polic, urejenost okolice hiše in vrta, urejenost zelenic in cvetja).

 

NAJLEPŠA KMETIJA

Ocenjuje se zunanja urejenost kmetije, tako stanovanjskih kot gospodarskih objektov in njihove okolice (usklajenost z lokalnim okoljem, uporaba naravnih materialov, urejenost fasade, balkonov in okenskih polic, urejenost okolice hiše in dvorišča, zunanja urejenost hlevov in drugih objektov, urejenost vrtov, zelenic in cvetja), ohranjenost elementov kulturne dediščine (ohranitev značilne stavbne dediščine, vodnjak, hišna kapelica).

 
NAJLEPŠI POSLOVNI OBJEKT

Ocenjuje se zunanja urejenost poslovnih objektov (proizvodna ali storitvena dejavnost ter druge vrste objektov) in njihove okolice (urejenost fasade, balkonov, okenskih polic, urejenost okolice objekta, zunanjih poslovnih površin, zelenic in cvetja).

 

NAJLEPŠI TURISTIČNI OBJEKT

Ocenjuje se zunanja urejenost turističnih objektov in njihove okolice (urejenost fasade, balkonov, okenskih polic, urejenost okolice objekta, zunanjih poslovnih površin, zelenic in cvetja).

 

Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja v občini, spodbuditi sodelovanje in povezovanje občanov pri urejanju okolice in objektov.

S projektom želimo poskrbeti za večjo privlačnost celotnega območja občine, prispevati h kakovostnejšemu življenju ter k trajnostnem razvoju v urejenem in zdravem okolju. Z vključenostjo v projekt bomo vsi skupaj prispevali k večji turistični privlačnosti in promociji občine ter razvoju okoljske zavesti.

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.