Pobratenje z občino Medulin

O PROJEKTU

Občina Medulin se je v sodelovanju z Občino Cerklje na Gorenjskem (Slovenija) dogovorila za sodelovanje pri projektih srečevanj, od katerih bo prvi v občini Medulin in drugi v občini Cerklje na Gorenjskem. Srečanja so financirana iz sredstev Evropske unije, Evropa za državljane.

 

Srečanje se je v Medulinu odvijalo od 4. do 7. oktobra 2012, v treh delih. Namen je povezati vse generacije prebivalcev obeh občin, otroke, mladino, upokojence ter predstavnike izvršne oblasti, občinske uprave, občinskih ustanov in podjetnikov.

Prvi del je namenjen predstavnikom Občine Medulin in podjetnikom. Glavi cilj je okrepiti poslovno okolje v Medulinu. Udeleženci se bodo bolje spoznali in na ta način ustvarili možnosti za novo medsebojno sodelovanje. V teku teh dni bosta župana obeh občin podpisala Listino o pobratenju, kar bo okrepilo sodelovanje med obema občinama. Po tem dogodku bodo vsi udeleženci sodelovali na predavanju in okrogli mizi, kjer bodo dobili podatke o programih EU za majhne in srednje podjetnike ter diskutirali o možnostih skupnega dela in priprave projektov za evropska sredstva. Med drugim bodo slovenski podjetniki predstavili njihov know-how o delu v Evropski uniji, njihovih problemih in mogočih rešitvah.

 

Drugi del prireditve je namenjen povezovanju otrok iz vrtcev in osnovnih šol obeh občin. Sodelovanje otrok iz predšolske vzgoje, učencev in mladine ima namen krepitve vezi med njimi ter posredno tudi vrtcev, šol in drugih nevladnih organizacij.

Tretji del je namenjen najstarejšim prebivalcem obeh občin, s ciljem, da se spoznajo, izmenjajo aktivnosti, delijo izkušnje o preživljanju prostega časa ter o tem, kako biti aktivni upokojenec. Ob vseh teh aktivnosti se bo povečala povezanost med dvema občinama, upokojenci, ki imajo več prostega časa bodo lahko osnovali nove odnose za nadaljnje medsebojne akcije.

 

Cilj teh srečanj je vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med dvema občinama, ki bo temeljil na partnerstvu in sodelovanju. S povezovanjem ljudi vseh življenjskih obdobij v obliki različnih druženj, od okroglih miz, predavanj,… se bodo osnovali pogoji, da se ljudje medsebojno spoznajo, kar bo vzpostavilo osnovo za njihovo komunikacijo tudi po srečanju.

 

O programu Evropa za državljane

 

Evropa za državljane je program Evropske unije, ki spodbuja sodelovanje med deželama udeleženkama programa, na področjih povezanih s skupnimi politikami. Od oktobra 2007 je odprt tudi za Hrvaško. Skupen proračun Programa, predviden za obdobje 2007 – 2013, predstavlja 215 mio EUR.

Namen programa Evropa za državljane je spodbujati razvoj aktivnega evropskega državljanstva, z nudenjem finančne pomoči projektom različnih društev, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, enot lokalne in regionalne samouprave ter evropskim mrežam in organizacijam, ki se ukvarjajo z raziskovanjem evropskih javnih politik.

 

V sklopu programa Evropa za državljane so štiri področja: Aktivnost 1: Aktivni državljani za Evropo; Aktivnost 2: Aktivno civilno prebivalstvo v Evropi; Aktivnost 3: Skupno za Evropo; in Aktivnost 4: Aktivni evropski spomin

 

Program odgovarja potrebam aktivnega sodelovanja državljanov v času izgradnje Evrope in spodbuja sodelovanje med državljani in njihovimi organizacijami v različnih državah, z namenom srečevanj, skupnega delovanja in razvoja idej v evropskem združevanju, skozi razpravo in izmenjavo mnenj o Evropski uniji. Obenem pa se ob spoštovanju medsebojne različnosti okrepi evropska identiteta in razvija občutek pripadnosti Evropski uniji.

 
 

Podpis listine o pobratenju in medsebojnem sodelovanju med občinama medulin in Cerklje na Gorenjskem. 

 

Obisk predstavnikov Občine Cerklje na Gorenjskem v Medulinu.

 

 

 

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.