Občina Cerklje

Kontakt

Občina Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem 

www.cerklje.si

T: 04 / 281-58-00 
F: 04 / 281-58-20
E-naslov: ...

 

Občina Cerklje cerkev iz zraka

Center Cerkelj

 

Občina Cerklje na Gorenjskem je ena od petih leta 1994 novoustanovljenih občin, ki so nekdaj spadale pod skupno občino Kranj (danes Naklo, Preddvor, Šenčur, Mestna občina Kranj in Cerklje na Gorenjskem). Njena površina meri 79 km2 in ima približno 7011 prebivalcev (vir: Statistični urad RS, 2010); gostota prebivalstva je izrazito večja v južnem ravninskem delu občine, poseljenost goratega dela občine pa je bistveno manjša.

 

Grad Strmol

 

Cerklje so že v stari kranjski občini po družbenem planu razvijali kot lokalno oskrbno središče. Sestavlja jo 30 naselij in 21 vaških skupnosti: Trata - Adergas, Velesovo, Praprotna Polica, Pšata, Poženik, Šmartno, Zalog, Lahovče, Vopovlje, Spodnji Brnik, Zgornji Brnik, Štefanja Gora, Ambrož pod Krvavcem, Stiška vas, Ravne, Apno, Šenturška Gora, Sidraž, Sveti Lenart, Grad, Dvorje. Cerklje na Gorenjskem so danes pomembno vozlišče poti, ki vodijo skozi vasi pod gorskim obodom in po pobočjih Krvavca.

 

Občina Cerklje iz zraka

Panoramski posnetek Cerkelj

 

Cerkev Marijinega oznanjenja in nekdanji samostan Velesovo

 

Občina Cerklje na Gorenjskem je lokalna skupnost z jasno začrtanimi razvojnimi smernicami. Pri svoji rasti in razvoju se opira na svoje ključne prednosti v naravnem in kulturnozgodovinskem bogastvu krajev, prometni dostopnosti in v ljudeh, ki se prednosti dobro zavedajo in imajo jasno razvojno vizijo.

 

Krvavec pozimi

 

Krvavec poleti

 

Uradne ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave:
- v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 14.00 ure

- v sredo od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 16.00 ure
- v petek od 8.00 do 11.00 ure


Uradne ure v občinski upravi:
- v ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 14.00 ure
- v sredo od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 16.00 ure
- v petek od 8.00 do 11.00 ure

 

Župan občine Cerklje na Gorenjskem sprejema občane in druge stranke vsako sredo, od 8.00 do 11.00 ure.

 

Središče občine Cerklje

Center Cerkelj

 

Upravna enota Krajevni urad Cerklje

Republika Slovenija

Upravna enota Kranj

Krajevni urad Cerklje

Trg Davorina Jenka 13

4207 Cerklje na Gorenjskem

tel. 04/252-97-40

e-mail: ...

Uradne ure 

ponedeljek: od 7.30 do 11.00 in od 12.00 do 15.00 ure
četrtek: od 13.30 do 16:30

 

Upravna enota Kranj, vam na sedežu KU Cerklje nudi naslednje storitve:

 • sprejem vloge za izdajo novih osebnih dokumentov kot tudi podaljšanje obstoječih osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potne listine);
 • upravne overitve – overitve podpisa in kopij;
 • izdaja zemljiškoknjižnih in geodetskih izpiskov,
 • sprejem vlog za izdajo spletnih digitalnih potrdil;
 • sestava smrtovnic;
 • sprejem vlog za izdajo izpiskov iz matičnega registra in matičnih knjig;
 • prijava stalnega in začasnega prebivališča;
 • izdaja potrdil iz registra stalnega prebivalstva;
 • izdaja potrdil o gospodinjski skupnosti;
 • overitve knjige gostov;
 • sprejem vlog za namestnika nosilca kmetijskega gospodarstva in
 • sprejem vlog za izdajo novih vozniških dovoljenj in sicer za slovenske državljane.

 

Poleg navedenega lahko na KU prejmete tudi vloge za:

 • nabavo orožja in izdajo orožne listine;
 • dovoljenje za izvedbo javne prireditve;
 • registracijo društva, spremembe zakonitega zastopnika društva, sedeža društva in temeljnega akta;
 • predlog za uvedbo postopka ugotavljanja stalnega prebivališča posameznika in
 • dovoljenje za prostovoljno pobiranje prispevkov.

 

Ker je eden od osnovnih ciljev, ki jih zasleduje Upravne enota Kranj, zadovoljstvo strank vas vabimo, da se storitev upravne enote poslužujete v čim večjem številu.

 

Za vse informacije o delu KU Cerklje vam je v času uradnih ur na voljo uslužbenka ga. Veronika Mušič tel. št. 04/25 29 740. 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.